NOTÁRSKY ÚRAD

JUDr. IVANA VAGAŠ, NOTÁR
NOVÁ ROŽŇAVSKÁ 136
831 04 BRATISLAVA

PONDELOK:
UTOROK:
STREDA:
ŠTVRTOK:
PIATOK:
8.30 hod.- 16:00 hod.
8.30 hod.- 16:00 hod.
8.30 hod.- 16:00 hod.
8.30 hod.- 16:00 hod.
8.30 hod.- 16:00 hod.

ivana.vagas@notar.sk
+421 907 337 423
+421 2 38 105 327
VYKONÁVAME
§ 46 - 54 Notárskeho poriadku

notárske zápisnice o
 • zmluvách / darovacie zmluvy, kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, inominátne zmluvy..../
 • závetoch / závety, listiny o vydedení, rozhodnutia o voľbe práva, odvolanie týchto úkonov /
 • iných právnych úkonoch / zúženie a rozšírenie BSM, rozhodnutia jediných spoločníkov, exekučné tituly... /
§ 56 - 64 Notárskeho poriadku

osvedčenia o
 • správnosti fotokópie listiny / vidimácia /
 • pravosti podpisu na listine / legalizácia /
 • tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • vyhlásení o vydržaní
 • iných skutočnostiach
 • priebehu dobrovoľných dražieb
§ 65 - 68 Notárskeho poriadku

Konanie vo veciach úschov
 • konanie vo veciach notárskych úschov / závet, iná istina, listinný cenný papier, peniaze, hnuteľné veci, na účely splnenia záväzku /
§ 73a - 73k Notárskeho poriadku
 • konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov / register určených právnických osôb, register závetov, register záložných práv, register dražieb register listín /
KONTAKT
ADRESA
JUDr. Ivana Vagaš, notár
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
mail:
tel:
mob:
ivana.vagas@notar.sk
+421-(0)238105327
+421-(0)907337423
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Banka:
IBAN:
42363365
1087119803
SK1087119803
ČSOB, a.s.
SK15 7500 0000 0040 2028 4571
ÚRADNÉ HODINY
PO - PIA: 8.30 hod.- 16.00 hod.
/ bez obedovej prestávky /
AKO SA K NÁM DOSTANETE
GPS: 48.183515, 17.167684
MHD: Električka č.4, Autobus: 57, 65
/ zastavka Jurajov dvor /
VÝHODY
KLIMATIZOVANÉ PRIESTORY
 
PRÍSTUP NA
WIFI
 
PARKOVANIE PRIAMO PRED BUDOVOU
BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP
 
PLATBA PLATOBNOU KARTOU
OBJEDNAŤ SA NA KONKRÉTNY ČAS
SLUŽBY MOBILNEJ KANCELÁRIE
U NÁS SA DOROZUMIETE
AJ, NJ
SADZOBNÍK
Výšku odmeny za notársku činnosť upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. januára 1993 o odmenách a náhradách
notárov číslo 31/1993 Z. z..

Najčastejšie využívané služby

ODMENA NOTÁRA / vrátane DPH /  
Osvedčenie podpisu jednej osoby
2,87 €
Osvedčenie fotokópie - jedna strana
1,60 €
Osvedčenie fotokópie vo vzťahu k zahraničiu - jedna strana
3,19 €
Výpis z OR (2-stranový)
3,19 €
Výpis z OR (3-stranový)
4,79 €
   
ZÁKLAD ODMENY NOTÁRA / vrátane DPH /
Za prijatie do úschovy - listina
31,87 €
Za prijatie do úschovy ak ide o peniaze:
   pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 €
27,89 €
   pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 €
59,75 €
   pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 €
119,50 €
   pri základe nad 33 193,92 € do 331 939,19 €
199,16 €
   pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 €
398,33 €
Za spísanie závetu alebo listiny o vydední alebo odvolanie týchto úkonov
31,87 €
Za spísanie závetu, ktorý obsahuje aj listinu o vydedení
63,74 €
FORMULÁR


Ďakujeme, Váša správa bola odoslaná ...