VITAJTE NA STRÁNKE NOTÁRSKEHO ÚRADU

Od 6.9.2021 nás nájdete v budove MARTIMEX, na ulici Červenej armády 1 v Martine. Kancelária notára je pre verejnosť otvorená každý pracovný deň od 07:30 do 16:00, v piatok od 7:30 do 14:00. V našich nových priestoroch môžete využiť bezproblémové parkovanie, Wi-Fi a bezbariérový prístup.


SPISOVANIE A VYDÁVANIE LISTÍN O PRÁVNYCH ÚKONOCH
 • zmluvy / darovacie zmluvy, kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, inominátne zmluvy,...
 • závety / závety, listiny o vydedení, rozhodnutia o voľbe práva, odvolanie týchto úkonov
 • iné právne úkony / zúženie, rozšírenie BSM, rozhodnutia jediných spoločníkov, exekučné tituly,...


OSVEDČOVANIE PRÁVNE VÝZNAMNÝCH SKUTOČNOSTÍ
najmä osvedčovania o
 • správnosti fotokópie listiny / vidimácia
 • pravosti podpisu na listine / legalizácia
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o tom, že je niekto nažive
 • splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
 • iných skutočnostiach


KONANIE VO VECIACH NOTÁRSKYCH ÚSCHOV, KONANIE VO VECIACH NOTÁRSKYCH CENTRÁLNYCH REGISTROV
 • konanie vo veciach notárskych úschov / závet, iná istina, listinný cenný papier, peniaze, hnuteľná vec, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku
 • konanie vo veciach Notárskych centrálnych registrov / určených právnických osôb, závetov, záložných práv, dražieb, listín
 • činnosť osvedčujúcej osoby
JUDr. IVANA VAGAŠ

JUDr. Ivana Vagaš je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde aj obhájila rigoróznu prácu a bol je udelený titul doktor práv. V roku 2014 bola menovaná Ministrom spravodlivosti SR za notára. V rokoch 2014 až 2021 pôsobila ako notár v Bratislave a od septembra 2021 pôsobí ako notár v Martine. Ovláda anglický, nemecký a ruský jazyk.
SÍDLO NOTÁRA

JUDr. Ivana Vagaš, notár
Červenej armády 1
036 01 Martin
KONTAKTNÉ ÚDAJE

ivana.vagas@notar.sk
+421-(0)435526642
+421 918 394 710
ÚRADNÉ HODINY

PO - ŠT: 7.30 hod.- 16.00 hod.
PIA: 7.30 hod.- 14.00 hod.
bez obedovej prestávky
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 42363365
IČ DPH: SK1087119803
IBAN: SK15 7500 0000 0040 2028 4571
AKO SA K NÁM DOSTANETE

MHD smer z Centra: zastávka Štadión
MHD smer z Vrútky, Záturčie, Podháj: zastávka Ul. A. Pietra
KONTAKTNÝ FORMULÁR


VÝHODY

Pre klientov máme u nás k dispozícii okrem milého a ústretového personálu mnoho benefitov.
Parkovanie priamo pred budovou
Prístup na Wi-Fi
Bezbariérový prístup
Objednať sa na konkrétny čas
U nás sa dorozumiete aj AJ, NJ
Služby mobilnej kancelárie
SÍDLO NOTÁRA
JUDr. Ivana Vagaš, notár
Červenej armády 1
036 01 Martin
KONTAKTNÉ ÚDAJE
mail: ivana.vagas@notar.sk
tel: +421-(0)435526642
mob: +421 918 394 710
ÚRADNÉ HODINY
PO - ŠT: 7.30 hod.- 16.00 hod.
PIA: 7.30 hod.- 14.00 hod.
/ bez obedovej prestávky /
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 42363365
DIČ: 1087119803
IČ DPH: SK1087119803
Banka: ČSOB, a.s.
IBAN: SK15 7500 0000 0040 2028 4571
Všetky práva vyhradené. Created by Graphic Solutions s.r.o.
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.